Блог

Дентален CAD/CAM в Габрово …

Дентален CAD/CAM в Габрово

Какво е CAD ?

  CAD – Компютърно подпомогнат дизайн. Обработване на елементи със специфичен за целта софтуер.

Какво е CAM ?

  CAM – Компютърно подпомогната изработка. Процесът преминава от КАД-софтуер в КАМ-софтуер, който предава информация на фрезоващата машина какво точно да изработи.

Какво включва системата ?

  Системата включва интраорален скенер, софтуери за обработка, фрезоваща машина, пещ за синтероване и глазиране.

  Възможността да създавате най-често срещаните ресторации в стоматологията като: корони, фасети, пломби и малки мостове – само с едно посещение на пациента.

Предимства и ползи при лечението

  Спестявате време – Целият процес на възстановяване се извършва само с едно посещение или един ден, като по този начин се спестява време както на пациента, така и на стоматолога.

  Без вземане на отпечатък – Интуитивният софтуер за сканиране и проектиране премахва необходимостта от конвенционални отпечатъци, време за обработка и допълнителни срещи.

  Точност и контрол на възстановяването – най- съвременната камера сканира района, а усъвършенстваният софтуер създава дизайн с висока точност и прецизност, като позволява и допълнителни настройки за идеално прилепване.

  Удобство за пациента – за разлика от конвенционалните методи за снемане на отпечатък, процесът е ефективен и пациентът изпитва минимален стрес и дискомфорт. Сканирането на зоната за възстановяване с компактната камера е гладко и бързо. Ефективното лечение и трайните резултати убеждават все повече и повече пациенти да предпочетат възстановяването с едно посещение на стоматологичния кабинет, пред алтернативните възможности.

В CAD/CAM системата има заложени примерни бази данни  за анатомичните особености на зъбите техните микро движения функции и др. Програмата е за проектиране и изработване на мостове, коронки, инлеи и други. През целия процес на работа се наблюдава триизмерния графичен модел на бъдещата конструкцията.

 

След интензивното развитие на виртуалното инженерство, на тримерното моделиране, технологиите за тримерна визуализация и виртуална реалност, на 3D печата, на 3D сканирането и томографията, 3D технологиите проникват във всички области на живота, вариращи от индустриални производствени решения през компютърна графика и анимация до приложения в медицината. Множество научни разработки бързо се превръщат в реалност и помагат по най-различни начини на хората да живеят, да работят и да се забавляват все по-добре. В медицината използването на 3D технологиите се развива в различни направления, като през последните години се наблюдава много интензивно прилагане на технологиите в денталната сфера. Това се дължи на внедряването на CAD/CAM системи, с чиято помощ конструирането и производството на импланти са поставени на функционално ново ниво, което няма аналог в сравнение със съществуващите до настоящия момент способи.

CAD/CAM е софтуерно базирана високопроизводителна технология с големи традиции в индустриалния сектор. В денталната практика тази технология цели чрез компютъризиране на основните операции по подготовката и изготвяне на физическите модели да се заменят леярските технологии с високоскоростна механична автоматизирана обработка на имплантите (коронки, фасети, мостове…) или директно метално изграждане (3D принтинг). Общият цикъл на работа стартира с идентична на класическият начин първа стъпка – физическо вземане на мярка (отпечатък) по челюстта и околните зъби. След това е необходимо снетата информация да се дообработи и в последствие да се трансформира в цифров вид. Процесът на цифровизация започва със сканиране, било на гипсов модел, било с интраорален скенер директно в устната кухина. Следва реконструкция на сканираните повърхнини, като тя обикновено се извършва със специализиран софтуер (най-често предлаганият от производителя на 3D скенера). Тези софтуерни системи управляват етапа на сканиране, както и целия последващ процес (известен като ре-инженеринг) до формирането на точно виртуално тримерно изображение на сканирания физически модел. Процесът продължава в 3D CAD система за тримерно морфологично и анатомично моделиране на дентални импланти и възстановявания и завършва с използването на CAM пакет, в който се създават управляващи програми за изработване на имплантите на машини с ЦПУ или за постпроцесиране при директно метално изграждане (3D принтинг). У нас все още е водещ конвенционалния (без използване на CAD/CAM ) начин на работа, който не позволява използване на доста от новите модерни материали за зъбни възстановявания като циркониев оксид и др. Методите, техниките и материалите, използвани в стоматологията и в зъботехниката претърпяха сериозно развитие през последните години. В момента в България вече се използват и производства, основани на някои нови технологии, в частност фрезоване – в зъботехническите лаборатории( с 5- осни машини), 3Д принтиране на метал и т.н.

В заключение, моето лично мнение е, че сме в момент на технологичен преход. Този преход е в по-напреднали стадии в по-развитите икономически страни, което е напълно естествено. И въпреки това, смея да твърдя, че постоянно срещам хора в България, които ме впечатляват с иновации, знания и нови протоколи за действие. Достъпът до по-нови технологии става все по-широко разпространен, но не бива да пренебрегваме аналоговите методики. Всеки метод има положителни и отрицателни качества.