Блог

Иновативна технология

#innovatio
#poposokanaizmenenieto #digitaldentistry
#quadrantdentistry #zirconKa #proteZka
#vhfK5 #medit #i500 #exocad

Скъпи пациенти,

През последните месеци се отдадохме на работа и развитие, независимо условията, на които сме подложени всички

Предлагам на вашето внимание няколко иновативни услуги.

Код ProtezKa:

Изработване на фиксирана протеза върху 2 импланта по дигитален път.

Технологията позволява индивидуално по дигитален начин да бъде планиран случая на всеки пациент и самият той да придобие представа за крайния резултат. Необходимо е първо да съберем достатъчно информация за денталния ви проблем. Всеки пациент трябва да бъде лично запознат със спецификата на манипулациите.

Код ZirconKa:
Изработка на единични корони и залепяне в рамките на деня.Технологията позволява прецизното изпълнение на единична корона в рамките на 2-4часа.След подготовката на зъбните тъкани (40-50мин) и сканиране, пациентът има свободното време 2-4часа, след което подготвеният зъб може да бъде завършен.

Код Quadrant dentistry:
Предлагаме и услуга по възстановяване на цял квадрант от вашата уста, в рамките на един ден.Използвайки различни керамични, хибридно-керамични или композитни елементи. Quadrant dentistry предлага комфорт за пациента, намален брой посещения, по-малък брой анестетици, оптимизиране на процеса по изработката на конструкциите.

Какво е иновативна технология ?

Всяка иновативна технология предлага оптимизиране на конкретен работен процес/и, в която и да е сфера.
Лично това, което наблюдавам досега е: повишаване на предсказуемостта на получените резултати, намаляване възможността за допускане на грешки , скъсяване на времето за изработка и поставяне, възможност за използване иновативни материали.
Използването на иновативна технология е различен метод за постигане на досегашните цели по различен начин. Иновация според друга дефиниция това е прилагането на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко комерсиален начин, основано на (ново) приложение на науката и/или техниката.
За повече информация може да пишете в страницата.

п.с. снимките не са авторски и са схематично представяне на услугите упоменати по-горе.