Блог

Последователност на имплантатното лечение

Последователност на лечението

Какви са вариантите и как протича операцията?
Протокол на лечението е последователността в действията на лекаря,
включително подготовката и самата операция.

Достатъчно е да знаете, че има два основни протокола за работа:
при незабавно и отложено натоварване.
Основната разлика е в това кога се поставя коронка или мост
– веднага(имедиатно) или след 3-6 месеца от „обезъбения“ период (отложено)

Линк с последователност на руски:

Имплантация с незабавно натоварване се извършва в един етап.
Незабавно се поставят временните корони в деня на операцията.
При рекламирането този метод обикновено се нарича „зъб за един ден“.
Методът е по-малко травматичен, но в някои случаи не е приложим,
особено ако костта е недостатъчна в обем.
Предимството е, че лекарят може веднага да започне да формира (поправя)
правилния контур на венците за постоянни коронки,
а пациентът не ходи без зъби.

Линк с последователност на руски:

Имплантацията с отложено натоварване (е по-малко рисков протокол)
и е двуетапна техника.
Имплантите се поставят в едно посещение и когато се остеоинтегрират (3-6месеца)
– върху тях се поставят корони.
Обикновено този протокол се избира, когато костният обем е недостатъчен,
качеството на костта е незадоволително и се извършват допълнителни процедури за увеличаване на костта.
Лекарят избира техника,
която съответства на клиничната ситуация.

Например, ако зъбът е изгубен наскоро,
процедурата може да бъде доста по-проста.
Вероятно имплантирането с незабавно натоварване ще е възможна.
Ако няколко зъба липсват в продължение на много години
и костната тъкан е имала време да атрофира,
може да са необходими допълнителни процедури за увеличаване на венците или костта.
Имплантацията с отложено натоварване е по-общ случай…

За повече инфо на руски: http://mis-info.ru
Източник: http://mis-info.ru/pazientam/posledovatelnost-lecheniya/