3D принтирането е технология, която се развива всеки изминал ден.
Употребата е в различни сфери на медицината и денталната медицина.

Могат да се изработват: прототипи на мостови конструкции и коронки, да се
създават  висококачествени подвижни модели с изчистени ръбове и прецизни контакти, хирургични водачи и други. Изработването на точни водачи подпомага прецизността при поставяне на имплантати в точно определената им позиция.
Изработка на шини, ортодонтски апарати (алайнери), диагностични модели и други.  Непрекъснато излизат нови възможности, които се интегрират успешно в денталната медицина.