Какво е алайнер (подравнител) ?
Това са прозрачни шини от еластично фолио, които имат свойството да преместват зъбите.
Съответно те са средство за изправяне на зъбите и подреждането им.
Изработват се чрез дигитални методи.
Сменят се през определен период от време.
Напълно прозрачни са.
Имат по-ниска стойност от лечение с брекети.
Възможно е тяхното използване в доста клични ситуации.
Понасят се по-добре от други ортодонтски средства, тъй като са снемаеми и компактни.
Как протича лечението ?

1. Най-напред е нужен обстоен преглед и анализ на клиничната ситуация.

2. Вземане на отпечатъци или интраорално сканиране.

или    

3. Отливане на гипсови модели и сканиране

4. Зареждане на моделите в дентален кад софтуер и анализ, сет ъп.

5. Oдобрение на плана на лечение от пациента

6. Принтиране на генерираните файлове и подготовка за изработка

7. Изработка на алайнерите

8. Предаване на пациента и инструктаж за употреба

9. След постигане на заложения резултат следва ретенционна (задържаща фаза).

Периодът на носене, броя на шините е строго индивидуален и може да бъде ясен след преглед и анализ.